Бизнес модели за онлайн бизнес (2-ра част)

публикувано от Георги Христов
Business-Opportunities-With-Blogs

1. Бизнес модели, базирани на рекламата – уеб рекламата е един вид разширение на традиционния бизнес модел, който използват всички стандартни медии. Медията, в този случай даден уеб сайт, предлага съдържание (обикновено, но не задължително, то е безплатно) и/или услуги (като електронна поща, системи за съобщения, блогове и др.), което смесва с рекламни съобщения под формата на рекламни банери. Тези банер реклами може да бъдат основния или дори единствения източник на приходи на платформата. Уеб сайтът може да бъде създател на съдържание или дистрибутор на съдържание, създадено другаде. Рекламния модел работи най-добре, когато обемът на потребителския трафик е голям или много тясно специализиран.

1.1. Портали – обикновено представляват търсещи машини, които могат да включват разнообразно съдържание и/или услуги. Големият обем на трафика на потребителите прави реклама печеливша и позволява допълнително разнообразяване на услугите на сайта. Специализираните портали позволяват персонализиране на интерфейса и съдържанието на потребителя.

1.2. Сайтове за обяви – обикновено представляват обикновен списък на публикации за продажба или за покупка. Основна част от приходите им идва от таксите за публикуване или от фиксиран абонамент за техните услуги.

1.3. Регистрационни сайтове – обикновено са напълно безплатни, но за да бъдат ползвани изискват регистрация от своите потребители, при която последните трябва да предоставят на платформата определени данни. Регистрация позволява на системата да следи потребителското поведение в мрежата и по този начин да генерира данни с потенциалната стойност за създаването и реализирането на целеви рекламни кампании.

1.4. Сайтове с платени публикации, базирани на потребителско търсене – подобни сайтове сами по себе си работят като платформи за търсене, при което дават възможност на своите рекламодатели да закупуват по-добро позициониране при извеждане на резултатите от потребителското търсене (т.е., спонсорирани връзки).

1.5. Платформи за контекстуална реклама / поведенчески маркетинг – в общия случай това са свободни за ползване продукти и/или услуги, които съдържат в себе си рекламна част, която не може да бъде премахната.  Например разширение за браузъра, което автоматизира разпознаване и попълване на формуляри, също така обаче добавя и рекламни линкове или изскачащи прозорци, докато потребителят сърфира в мрежата. Контекстуалните рекламодатели могат да продават насочена реклама въз основа на събраната информация от поведението на потребителя в мрежата.

1.6. Реклама, базирана на съдържанието – за първи път подобен тип бизнес модел беше използван от Google. Google определя смисъла на дадена уеб страница и след това автоматично доставя подходящи реклами, когато даден потребител посети тази страница.

1.7. Интро-рекламни платформи – те показват цели анимирани екрани с реклами, поставени на входа на страницата, преди потребителят да достигне до търсеното от него съдържание.

1.8. Ултра-рекламни платформи – интерактивни онлайн реклами, които изискват потребителят да извърши незабавно действие, за да премине през рекламното съобщение и да достигне до своята целева страница.

2. Бизнес модели, базирани на предоставяне на информация – данните за потребителите и техните потребителски навици са особено ценни в днешно време, особено когато тази информация се анализира внимателно и се използва за насочване на маркетинговите кампании. Освен това много често потребителите също търсят информация за производители и техните продукти преди да вземат решение за определена покупка. Някои уеб платформи базират своят бизнес модел, работейки като инфо-медиатори (информационни посредници), които подпомагат на купувачи и / или продавачи да разбират даден пазар.

2.1. Рекламни мрежи – предоставят банер фийдове (хранилища) на цяла мрежа от сайтове, като по този начин дават възможност на рекламодателите да разположат и осъществят големи маркетингови кампании. Рекламните мрежи също така събират данни за потребителите в Интернет, които могат да се използват за анализ на ефективността на пазара.

2.2. Услуги за измерване на аудиторията – подобни бизнеси работят по измерването на цялостния интернет пазар и в последствие продават събраната и анализирана информация на своите клиенти.

2.3. Модели, базирани на стимулиращия маркетинг – обикновено се осъществяват чрез изграждането на програма за лоялни клиенти, която предоставя стимули за клиенти като изкупуване точки или купони за извършване на покупки от свързаните със системата търговците на дребно. В последствие данните, събрани за потребителите се продава за таргетирана реклама.

2.4. Мета-посредничество – улеснява транзакциите между купувачи и продавачи, като предоставя изчерпателна информация и допълнителни услуги, без да участват в действителната размяна на стоки или услуги между страните.

Коментари

Powered by Facebook Comments