Бизнес модели за онлайн бизнес

публикувано от Георги Христов
abstract 3d illustration of internet business conceptual sign

Какво е бизнес модел

Независимо дали става въпрос за изграждане на конвенционален или онлайн бизнес най-важният аспект, когато изграждате своят план за стартирането му е как ще печелите от своята дейност. За целта е нужно да дефинирате ясен и точен бизнес модел, който да маркира източниците Ви на приходи.

Бизнес моделите са може би най-дискутираният и най-малко разбираният аспект на онлайн бизнеса. Може много да говорим за това как интернет променя традиционните бизнес модели. В най-основния смисъл, бизнес модел е метод за правене на бизнес, чрез които една компания може да се поддържа, тоест да генерира приходи. Бизнес моделът  специфизира как една компания прави пари на база на нейната позиция в стойностната верига.

Някои модели са доста прости. Например фирмата произвежда стока или услуга, и ги продава на клиенти. Ако всичко върви добре, приходите от продажбите надвишават разходите за експлоатация и компанията реализира печалба. Други модели могат да бъдат по-сложни. Разпространението на телевизия и радио е добър пример. Радио и телевизионни програми се излъчват в ефира безплатно за всеки, който има приемник. Медията е част от сложна мрежа от дистрибутори, създатели на съдържание, рекламодателите (и техните агенции), и слушатели или зрители. Кой прави пари и колко не винаги е ясно от самото начало. В крайна сметка зависи от много конкуриращи се фактори.

Развитието на интернет бизнеса, ще доведат до нови видове бизнес модели. Това поне е сигурно. Но глобалната мрежа също е вероятно да преосмисли изпитаните и истински модели. Търговете са идеален пример. Един от най-старите форми на посредничество, търговете са били широко използвани в целия свят да се определят цените за такива елементи, като селскостопански стоки, финансови инструменти, както и уникални предмети като изобразително изкуство и антики. Интернет средата допълнително популяризира този модел и разшири приложимостта му към широк спектър от стоки и услуги.

Бизнес модели са определени и категоризирани по много различни начини. Сега ще направим един опит да Ви представим цялостна и убедителна класификация на бизнес модели, наблюдавани в интернет. Предложената класификация не претендира да е напълно изчерпателна или окончателна. Интернет бизнес модели продължават да се развиват. Нови и интересни варианти може да се очакват в бъдеще.

Основните категории бизнес модели:

  • Посреднически платформи;
  • Рекламни платформи;
  • Дилъри на информация;
  • Търговски платформи;
  • Бизнес модели за производители;
  • Афилиейт платформи;
  • Общностни платформи;
  • Абонаментни платформи;
  • Софтуер като услуга (SaaS);

Моделите се прилагат по различни начини, на които ще се спрем по-подробно в следващата част. Освен това, едно предприятие може да комбинира няколко различни модела, като част от цялостната си стратегия за интернет бизнес. Например, не е необичайно за бизнес, който продава съдържание в мрежата, да съчетае като свои бизнес модели рекламата и абонамента.

Напоследък бизнес моделите придобиват все по-голямо значение като форма на интелектуална собственост, които могат да бъдат защитени с патент. Наистина, бизнес моделите (или по-общо казано, “бизнес методи”) започват да попадат повече в сферата на патентното право.

Бизнес модели, базирани на посредничество

Брокерите са едни от най-важните маркет-мейкъри: те събират купувачи и продавачи заедно и улесняват сделките. Брокери често играят важна роля в бизнес-към-бизнес (B2B), бизнес-към-потребител (B2C), или потребител-потребител (C2C) пазарите. Обикновено брокерът начислява такса или комисиона за всяка сделка, която се сключва през него. Формулата за такси може да варира. Посредническите модели включват:

1. Платформи за пазарна размяна (Marketplace Exchange)

Подобни платформи предлагат пълна гама от услуги, покриващи процеса по сделката, от пазарна оценка и договарянето до самото изпълнение. Подобни борси могат да работят самостоятелно или са подкрепени от консорциум от дадения бранш.

2. Платформи за изпълнение по покупка/продажба (Buy/Sell Fulfillment)

Подобни платформи приемат директно поръчки да купят или продадат определени стоки или услуги на предварително зададени от потребителите условия.

3. Системи за обърнато наддаване (Demand Collection System) 

Патентованият “назовете-своята-цена” модел е приложен за първи път от Priceline.com. Купувачът предлага финална оферта за определена стока или услуга, и брокерът има задължението да организира изпълнението.

4. Аукционни платформи (Auction Broker)

Бизнес моделът в този случай се основава на организирането и провеждането на  търгове за продавачите (физически лица или търговци). Брокерът в случая взема такса за участие в аукциона от продавача, а в последствие и допълнителна комисионна, в зависимост от стойността на продажбата. Търгове могат да се различават значително по отношение на предлагането и правила за офериране.

5. Транзакционни посредници

Техните бизнес модели се базират на осигуряването на платежни механизми за купувачи и продавачи, чрез които да се финализира сделката.

6. Дистрибутори

Каталози, които свързват голям брой производители на продукти с купувачи на дребно. Брокерите често улесняват бизнес сделките между франчайзингови дистрибутори и техните търговски партньори.

7. Търсещи агенти

Софтуерно приложение или “робот”, които се използват за търсене на цената и наличността на стока или услуга, определена от купувача.

8. Виртуален пазар

Хостинг услуга за онлайн търговци, за която те заплащат таксите за настройка, месечни такси, и / или комисионни по сделки. Може също да предостави автоматизирани транзакции и маркетинг.

Очаквайте продължението на статията с останалите видове бизнес модели за уеб.

Коментари

Powered by Facebook Comments